เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

1 สิงหาคม 2557


วันที่ 1 สิงหาคม 2557


            เช้าวันแรก ของการเข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  ใ นช่วงเช้า ตื่นนอนแต่ เช้า วิ่งออกกำลังกายเวลา 05.30 น. เตรียมความพร้อม ร่างกาย อากาศในตอนเช้า สดชื่นมาก เย็นสบาย หลังจากนั้นอาบน้ำแต่งตัว เสร็จเรียบร้อย ไปรับประทานอาหารเช้าที่ โรงอาหาร  เมนูวันนี้ถูกใจมาก ทานแล้วไม่อ้วน แกงเลียง ปลาทอด น้ำพริกปลา อยู่ตั้ง 1 เดือน น้ำหนักขึ้นแน่ๆ  หลังจากนั้นเวลา 08.30 น.
เข้าสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ วิพากษ์  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
Q2 ของคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศ ทุกคน  ทุกระดับชั้น เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ทำให้นึกถึงที่ โรงเรียน  ก่อนที่จะมาได้ทำกำหนดการเรียนรู้ไว้ แต่เราไม่ได้นำมาวิพากษ์กันแบบนี้  ทำให้รู้ว่าการนำแผนมาวิพากษ์ กันแบบนี้ทำให้เราเติมเต็ม ส่วนที่เรานึกไม่ถึงได้  กลับไป Q3 จะกลับไปปรับใช้ที่ โรงเรียนอย่างแน่นอน

 ในช่วงบ่าย ร่วมประชุมวางแผนการเรียนรู้ ว่าตลอดทั้งเดือนจะทำอะไรบ้าง  ตารางการเรียนรู้เต็มทุกวัน เลย
หลังจากนั้นได้เรียนรู้ การสร้าง  blog  เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนรู้ในแต่ละวัน ในการสร้าง blog คงจะได้มีการนำกลับไปใช้ที่โรงเรียนอีกครั้ง โดยจะให้คณะครูได้มีโอกาส นำกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแผนการสอนที่แต่ละระดับชั้น เผยเพร่ และแชร์ใน blog ของครูแต่ละคน เพื่อให้ ครูคนอื่นๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นได้
                                                                                                                    ครูเอ๋


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น