เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

15 สิงหาคม 2557

สรุปการเรียนรู้ 15 สิงหาคม 2557
กิจกรรม จิตศึกษา พี่ป.2
- เริ่มที่ กิจกรรม เบรนยิม ค้อน(กำมือ)  กรรไกร (สองนิ้ว) สลับกันไปมา
นับ
10 ครั้ง
- นำหนังสือ ให้เด็กๆ ดู ใครเคยอ่านบ้าง  เด็กๆ เห็นอะไร  คิดอย่างไรกับเรื่องนี้  ใครคิดต่างจากนี้บ้าง 
- ครูเล่า นิทาน ให้เด็กๆ ฟังอย่างตั้งใจ เรื่องราวของ ออกัส ที่มีหน้าตา ไม่เหมือนเพื่อน ไปที่ไหนก็มีแต่คน กลัวเพราะเห็นหน้าตาของออกัส ออกัสไม่มีเพื่อน แม้แต่ที่โรงเรียน ก็ยังไม่มี เพื่อนเล่นกับออกัส จนวันนึง เวลารับประทานอาหารเที่ยง มีเด็กหญิงนั่งอยู่คนเดียว  ออกัสได้ไปนั่งด้วย และ ทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกัน ตลอดมา ครูได้บอกตอนท้าย สาเหตุที่เป็นออกัส มีใบหน้าแบบนี้เพราะ เคยผ่าตัด ตั้งแต่ตอน เล็กๆ เป็นจำนวน
10 ครั้ง เพราะหายใจไม่ได้ - ครูให้เด็กๆ วาดรูปของออกัส จากจินตนาการที่ได้ฟัง นิทาน โดยใช้เวลา  5  นาที
ระหว่างให้เด็กๆ ทำงานคุณครู มีคำพูด เสริมแรงตลอด เช่น
# ขอบคุณที่คิดเอง  ขอบคุณที่เคารพความคิดของตนเอง คนไหนที่คิดเองเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเลย
# เมื่อสังเกต เห็น เด็กๆ ที่ทำเสร็จแล้ว ให้คำชื่นชม พี่......เสร็จแล้ว ยอดเยี่ยม มากเลย  รอสัญญาณจากพี่........(รอเพื่อนที่ยังไม่เสร็จ)
 
# สัญญาณ นับถอยหลัง อย่างช้าๆ 10 -1 เพื่อเตรียมความพร้อม
ครู ได้เล่าให้เพื่อนๆ ฟังว่าสาเหตุ ที่ออกัส มีหน้าตาไม่เหมือนเพื่อน เพราะ
ออกัสได้ไปผ่าตัด
10  กว่าครั้ง เนื่องจากหายใจไม่ได้ ครูถามความรู้สึกเด็กๆ จากการได้ฟังเรื่องราวของ ออกัส เด็กๆว่ารู้สึกอย่างไร บ้าง เด็ก บางคนตอบ รู้สึกสนุกบ้าง สงสารบ้าง อยากฟังต่ออีก
# จากนั้น ขอ พี่ มอนิเตอร์ (ตัวแทน) ดูแลพี่ดินสอ และรูปพี่ออกัสที่สวยงาม
     สิ่งที่ได้เรียนรู้ การเล่าเรื่องให้เด็กๆ ฟังก่อนเริ่มเรียนเป็นการขัดเกลาจิตใจ ให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี การแสดงความคิดเห็น เชื่อมโยงชีวิตตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้ต้องเลือกนิทานที่เหมาะสม ว่าต้องการจะให้เขาเป็นแบบไหน การเสริมแรงทางบวกให้เด็ก พูดสุภาพ ให้เกียรติ เป็นการปลูกฝังการเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น 



                                       


สังเกต จิตศึกษา ป.3
คุณยายพี่ป. 3 มาให้ความรู้เรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่ ว่าทำอย่างไร โดยเด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติในสัปดาห์หน้า
      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น