เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

10 สิงหาคม 2557


10 สิงหาคม 2557

เช้าวันนี้ ถอดบทเรียนกับครู ยิ้ม ครูกลอย และครูป้อม
                กิจกรรม ที่ได้ทำในช่วงเช้า เป็นพิธีชา สิ่งที่ได้เรียนรู้ กับกิจกรรมนี้ เป็นการฝึกสติ ให้กลับมาจดจ่อกับตัวเอง ทำทุกสิ่งให้เงียบที่สุด อย่างช้าๆ และมีสติ ใคร่ครวญและอยู่กับตัวเอง ให้เกียรติคนอื่น นอบน้อม การเห็นคุณค่าคนอื่น  การมีน้ำใจ ทำสิ่งดีๆ และบริการคนอื่นด้วยใจ 
            หลังจากนั้น ไปช่วยกันเตรียมอาหารกลางวัน โดยมีผู้ปกครองอาสา มาบริการและช่วยเตรียม โดยเมนูวันนี้ คือข้าวยำปักใต้ สิ่งที่ต้องเตรียม
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
เพราะ มีเครื่องปรุง เครื่องเคียงเยอะมาก ทำให้ได้เรียนรู้ เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม การช่วยเหลือ ร่วมแรงร่วมใจกัน ในขณะที่รับประทานอาหารกลางวัน ได้มีผู้ปกครองมากมายหลายอาชีพ ทั้งชาวนา คนสวน เจ้าของกิจการร้านค้า และคุณครู รับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ใครมีอะไรก็นำมาแบ่งปัน ทั้งส้มตำหอยเชอรี่  แมลงทอด กล้วยทอด โดยที่ไม่มีการถือเนื้อถือตัว ไม่แบ่งแยก คนรวยคนจนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และอิ่มเอมด้วยมิตรภาพ


              ช่วงบ่ายเป็นการถอดบทเรียน กับครูอ้อน โดยดูคลิปวีดีโอ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาวัตถุดิบอันเลอค่ามาเป็นอาหาร โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดที่ประเทศจีน ซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิด หามาด้วยความยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นการหาเห็ดสน ที่จะต้องเดินทางเป็นระยะทางกว่า 20 กม. เพื่อนำเห็ดชนิดนี้มาประกอบอาหาร การล่าปลา ในทะเลสาบใต้น้ำแข็ง การหารากบัว การหาปลาของชาวประมงเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมด เป็นการเล่าเรื่องถึงความเป็นไป ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือปัจจัย 4 ในเรื่องของอาหาร  รวมไปถึง วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม การเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นแหล่งทำมาหากินของตน  เพื่อให้การดำรงชีวิตที่มีความสุข    เมื่อเวลาผ่านไป ความต้องการ ของมนุษย์ที่มีมากขึ้น ความไม่รู้จักพอ  ทำให้ธรรมชาติ ถูกลุกล้ำ โดยฝีมือมนุษย์  ทรัพยากรลดลงทุกๆ วัน หากยังไม่หยุดรุกราน ธรรมชาติ มนุษย์คงอยู่ได้ด้วยความยากลำบากในอนาคต
            สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก สัปดาห์แรก
               
1. การทำจิตศึกษา ให้เหมาะกับช่วงวัย แต่ละระดับชั้นควรมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะในช่วงชั้นที่ 2 ป. 4 –ป.6 ควรเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงให้เด็กได้ใช้ความคิดให้มาก เชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัว การเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่ง การให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน การนอบน้อม การมีจิตที่ใหญ่
           
2. กิจกรรม Body Scan  การจัดบรรยากาศห้องที่เย็นสบาย เปิดเพลงผ่อนคลาย ให้สมองพักผ่อน  ช่วงบ่ายเป็นเวลาประมาณ 20 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม ของสมองในการเรียนช่วงบ่าย โดยผ่านการเล่าเรื่องสอดแทรก สิ่งที่ต้องการปลูกฝัง แล้วปลุกให้ตื่นโดยห้กลับมารู้ตัวอีกครั้งโดยการนับ หรือ บอกให้ขยับอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกาย
               
3. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมในองค์กร โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีชา  จุด จุด บน
ป. ปลา  กิจกรรม
Active learning  กิจกรรมเป็ดชิงรัง กิจรรมการสื่อสาร เพื่อให้ทีมทำภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมสร้างหอคอย กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วทำให้สะท้อนให้เห็นถึง ความจำเป็น ในการวางแผน  การรับฟัง การสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความรับผิดชอบ ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความเสียสละ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในขององค์กรได้
                การต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้นในโรงเรียน และเกิดกับนักเรียน ควรทำให้เป็นวิถีชีวิต  คือควร ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น