เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

9 สิงหาคม 25579 สิงหาคม  2557
กิจกรรมในวันนี้ ช่วงเช้าเป็นการถอดบทเรียนร่วมกับคณะครูโรงเรียน 

mini  lpmp จากจังหวัดน่าน ยโสธร และ ศรีษะเกษ

กิจกรรม Active learning


 
กิจกรรมแรก จุด จุด บน ป ปลา

ให้จุดด้วยสี ลงบนกระดาษ  ทั่วตัวปลา โดยให้อยู่กับตัวเอง ประมาณ 20 นาที เป็นกิจกรรมที่ฝึกสมาธิ ให้จิตใจจดจ่อ โดยเกิดความรู้สึกคือ แรกๆ ยากทำสนุกสนาน พอทำไปซักพัก เริ่มเมื่อย กังวล วิตก กลัวเสร็จไม่ทันเวลา เลยปรับเปลี่ยน หาวิธีใหม่ๆ เริ่มจุดห่างขึ้น ดึงสติ กลับมาอยู่กับตัวเอง ไม่ให้รีบร้อน และร้อนรน  หาส่วนสำคัญที่เป็นหลัก เพื่อให้งานออกมาดูดี และเสร็จทันเวลา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม เป็ดชิงรัง
- ให้ทุกคนสมมุติตัวเองเป็นเป็ด และพยายามรักษาพื้นที่ ดูแลบ้านของตัวเอง ไม่ให้เสียงบ้านให้เป็ด มาชิงรังของตน โดยต้องไม่ทำร้ายเป็ด และดูแลเป็ด โดนเป็นเดินคงที่สม่ำเสมอ เมื่อก้าวเดินไม่แล้ว ต้องไม่กลับมาที่เดิม

 


กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหอคอย
- มีเงื่อนไข ว่าทำอย่างไรก็ได้ สร้างหอคอยที่แข็งแรงที่สุด และสูงที่สุด
- มีอุปกรณ์ ให้คือ กระดาษกาวยาว และกระดาษหนังสือพิมพ์
4 แผ่นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น