เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

14 สิงหาคม 2557


สรุปกิจกรรม 14  สิงหาคม 2557
สังเกต กิจกรรมจิตศึกษา ป. 5
วันนี้ครู ฟ้านำทำกิจกรรมโยคะ เด็กๆ สนุกสนานแต่เพื่อเป็นการฝึกให้เด็ก ๆ อยู่กับตัวเอง ครูต้องคอย เตือน ให้รู้ตัวตลอด
กิจกรรม โยคะ ท่าภูเขา ท่าต้นไม้  ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าผีเสื้อ  ผีเสื้อบิน  ผีเสื้อ ก้มลงกินน้ำหวาน  จากนั้น นวดพี่ขาที่แข็งแรง ขอบคุณพี่ขาที่แข็งแรง  ทำท่าท่าเทพธิดา แปลงร่างเป็นพี่เต่า  ท่าจระเข้สะสมพลัง  เอามือวางข้างลำตัว ยกตัวและขาขึ้นเป็นตั๊กแตนค้างไว้นับ
5  กลับมาที่ท่าจระเข้สะสมพลัง พักแล้วรอทำท่าต่อไป ยกข้อเท้าขึ้นจับแล้วโก่งตัวขึ้นเป็นท่าโก่งคันธนู ค้างไว้ แล้วนับ แปลงร่างเป็นปลาดาว จากนั้น นอนหงายให้เด็กๆ ได้พักผ่อน โดยการนับ นับ 1 พี่จะเตรีมความพร้อมของร่างกาย  นับ 2 คนที่น่ารักจะรู้หน้าที่ของตนเอง นับ 3 ปลาดาวจะช่วยปิดเปลือกตา 5 นาทีประมาณ 5 นาที  พี่มีแผ่นหลังที่แข็งแรง จะรับน้ำหนักของเรา เราจะพักผ่อน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อล้าจากการทำโยคะ หายใจเข้าลึกๆ หายจออกช้าๆ เพื่อผ่อนคลาย หายใจเข้ารับออกซิเจนเข้าในปอด และหายใจออกเพื่อปล่อยของเสียออกจากร่างกาย แล้วปลุกให้ลุกโดยการนับ 1 รู้สึกที่มือ ซ้าย  และขวา การนับ 2 ขยับมือซ้าย และ มือขวา นับ 3 รู้สึกขยับ ขาข้าง ซ้ายและขวา นับ 4 พาร่างกายของเรา พลิกซ้ายและขวา  นับ 5 พาร่างกายของเราลุกขึ้น พร้อมกับความสดชื่น


                    สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 ครูฟ้า ได้ทบทวนและเฉลยโจทย์ที่ให้ เด็กๆ ไปทำเมื่อวาน โดยขออาสาสมัคร เฉลยบนกระดาน
โจทย์ น้ำ
6 ขวด ราคา 50 บาท
1.1  น้ำ 1 ขวดราคากี่ บาท

 
1.2 เงิน 1 บาท ซื้อน้ำได้กี่ขวด


1.3  เงิน 25 บาท ซื้อน้ำได้กี่ขวดจากนั้นครูให้โจทย์ กับนักเรียนโดยกำหนดโจทย์ ที่หลายหลาย เหมาะสมกับแต่ละคน ซึ่งตัวเลขไม่เหมือนกัน
กลุ่มที่
1 เช่น หนังสือ..........เล่ม ราคา ........บาท
คำถาม
1.1   เล่มราคากี่บาท
1.2 1 บาทราคากี่เล่ม
1.3  500 บาท ซื้อได้กี่เล่ม
กลุ่มที่
2 เช่น รองเท้าจำนวน......คู่......ราคา.......บาท
คำถาม
1.1   คู่ราคากี่บาท
1.2 1 บาทได้กี่คู่
1.3  500 บาท ซื้อได้กี่คู่ 
กลุ่มที่ 3 อิฐ.......ก้อน  ราคา...................บาท 
คำถาม 
1.1   1 ก้อนราคากี่บาท 
1.2   1 บาทได้ อิฐกี่ก้อน 
1.3  100 ก้อน ราคากี่บาท
       ในการให้โจทย์ของครูจะมี รูปแบบที่หลากหลาย โดย พิจารณาตามความเหมาะสม ของนักเรียนแต่ละคน แต่มีคำถามที่มีเป้าหมายไปในทางเดียวกัน
สังเกต ภาษาไทย ป.4 ครูฝน
ครูให้อ่านเรื่อง ในทุ่งกว้าง  1 ตอน จากนั้นแจกสมุดแล้วให้นักเรียน  ให้เขียนชื่อเรื่อง ไว้ส่วนบนหน้ากระดาษ ตรงกลาง ครูทบทวนให้อ่านออกเสียง 1 ย่อหน้า อ่านแล้วให้เด็กๆ ตีความและแสดง
ความคิดเห็น ว่าเป็นอย่างไร แล้วให้เขียนสรุปย่อเรื่องที่อ่าน
10 บรรทัด วิเคราะห์และตีความ

ช่วงบ่าย สังเกตกิจกรรม PBL ป.5 - Body Scan เป็นเวลา 20 นาที
- นำเสนอ กลอนในรูปแบบฉ่อย เกี่ยวกับ อาเซียน แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ
20 แถว
- ให้แต่ละกลุ่ม นำไปแต่งเพิ่ม ใช้เวลา ประมาณ
30 นาที และ ซ้อม เพื่อนำเสนอต่อไป

ถอดบทเรียน ครูแป้ง ครูยิ้ม ครูนี
- ครูนี ให้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ การสังเกต การสอนแต่ละ วิชา คณะครูแสดงความคิดเห็น ว่า การเรียนภาษาโดยใช้วรรณกรรม ทำให้นักเรียนได้ เรื่องภาษา ความคิด การเชื่อมโยง การคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
- ให้ทำกิจกรรม โดยแจกโปสการ์ด เพื่อทำกิจกรรม ให้ แสดงอย่างไรก็ได้ หรือใบ้คำ โดยให้เพื่อนทาย ให้ถูก
- หลังจากนั้น ให้หาเพื่อนจับคู่ และแต่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ์ด ที่ได้ ซึ่งสามารถ เชื่อมโยงการเรียนภาษาไทยโดยใช้คำได้
- กิจกรรมที่
2 ให้การ์ดคนละใบ จากนั้น นับ 1  2 แบ่งกลุ่มแล้ว แสดงละคร จากการ์ด ที่ได้ โดยให้เวลา 20 นาที สิ่งที่ได้จากละคร คือ การวางแผน  ภาษา  การเชื่อมโยง ความสนุกสนาน ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก

สอบถามปัญหา การมีเด็กไม่ร่วมกิจกรรม
- เด็กเล็ก จะไม่บังคับ แต่จะให้อยู่ในห้องเรียน และซึมซับวิถี ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพร้อมร่วมกิจกรรม
- หากิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
- ควรสอบถามและดูและ สนใจสม่ำเสมอ
- คุยกับผู้ปกครอง  คุยกับตัวเด็กเอง  ให้การเสริมแรง
การประเมินผล วิชาภาษาไทย ประเมินอย่างไร
-
ประเมินโดยใช้ทักษะ การฟังพูด อ่าน เขียน การคิด โดยใช้การสังเกต พูดคุย มีการประเมินที่หลายหลาย ไม่ดู แค่ชิ้นงาน
การสอนภาษาไทยในแต่ละสัปดาห์
-
 วันแรก การอ่าน
-วันที่
2 การเชื่อมโยงหลักภาษา
- วันที่
3 เรียนรู้ ผ่านตัวละคร หนัง ทำสมุดนิทาน  การ์ตูนช่อง
- สรุป ความรู้ เป็น
Mind mapping การ์ตูนช่อง แต่งเรื่องใหม่
เรียน
 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ โดยใช้ เทคนิค วิธี ชง  เชื่อม ใช้

หลักการเลือกวรรณกรรม มาใช้ในการสอนภาษาไทย
- ครูต้องอ่านก่อน แล้วเรื่องที่เหมาะสม กับชั้นที่จะสอน
- เมื่ออ่านแล้ว นำมาแชร์ในที่ประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็น ว่าน่าสนใจ อย่างไร เหมาะสมกับชั้น ไหนอย่างไรบ้าง
- วิเคราะห์ หลักสูตร โดย จะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ ของแต่ละ ระดับชั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น