เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

5 สิงหาคม 2557

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ในวันที่ 5 สิงหาคม  2557


สิ่งที่ได้เรียนรู้
                จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา พี่ป.
5   ครูภรพาพี่ ป.5 ทำกิจกรรมจิตศึกษา โดยเตรียมความพร้อม พี่ๆ คือทำเบรนยิม ขนมจีบ ตัวเเอล โดยเล่าเรื่อง พาไปสวนสัตว์ เจอพี่ และพี่หอยทาก ให้เด็กๆ ทำมือเป็นพี่งู อีกข้างนึงทำเป็นพี่หอยทาก โดยพี่งูจะนำนิ้วมือรวมกันลักษณะ เหมือนหัวงู และพี่หอยทาก จะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางมารวมกัน สลับกัน ข้างซ้ายและขวา ระหว่างนั้นให้คำชื่นชม เสริมแรงทางบวกตลอดเวลา  หลังจากนั้นสอบถามเมื่อวานพี่คนไหนไม่มา โรงเรียนพร้อมทั้งถามเหตุผล มีพี่นักเรียนคนนึงบอกไม่สบาย คุณครูก็ให้เพื่อนๆ ส่งกำลัง ส่งความรักให้ เป็นการปลูกฝังการเห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญ ของผู้อื่น 


             ครูภรได้ใช้คำถามว่าพี่ๆ อยู่ร่วมกันที่โรงเรียนนี้มากี่ปี แต่ละคนก็แสดงความคิดเห็นแต่งกันออกไป บางคน 6 ปี บางคน  7 ปี แต่ละคนอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน ขอพลัง มือซ้ายมือขวาจากพี่ๆ เพื่อมอบความรักและให้กำลังใจเพื่อนๆ ครตั้งจทำดีแล้ว ให้วางมือไว้ที่ตัก ขอพี่ปากกา  และพี่กระดาษจะเดินทางไปหาเพื่อนๆ คนที่น่ารักจะไหว้ของคุณเพื่อนอย่างนอบน้อม ขอบคุณพี่ๆ ที่ตั้งใจขอบคุณเพื่อนๆ อย่างนอบน้อม  หลังจากนั้นเตรียมความพร้อม ให้ทำมือเป็นดอกบัวตูม ส่งกำลังใจให้เพื่อนๆ รอเพื่อนๆ ที่ยังไม่พร้อม  เมื่อพร้อมแล้วให้ทุกคน ส่งพี่กำลังใจ ผ่านกระดาษและปากกา โดยเขียนชื่อ หรือวาดรูปไว้ตรงกลาง  หลังจากนั้นส่งต่อให้เพื่อนที่อยู่ทางด้านขวามือ  ให้เพื่อนๆเขียนให้กำลังใจ แล้วส่งต่อไปเรื่อยๆ จนพี่กระดาษของเรากลับมาหาตัวเอง เมื่อครบทุกคน ครูภรเตรียมความพร้อมโดย พูดพี่ๆคนไหน เสร็จแล้ว ส่งสัญญาณมาหาครูภร และขอบคุณ ครูและพี่ๆ ที่พร้อม จากนั้นทำเบรนยิม ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม ใครเรียบร้อยส่งสัญญาณหาครูภร และปล่อย กลุ่มที่เรียบร้อย เก็บงาน เตรียมความพร้อมเพื่อเรียน วิชาต่อไป                            หลังจากสังเกตการณ์ทำกิจกรรมจิตศึกษา พี่ๆ ป.5 แล้วก็เข้ามาแชร์ ในห้องทำงานร่วมกับครูคนอื่นๆ อีกกลุ่ม สังเกตกิจกรรมของ พี่ๆ ป.2 ครูต๋อยเป็นคนนำกิจกรรม วันนี้ได้เล่าเรื่องว่ามีคุณป้าฝากของมา ของสิ่งนี้เป็นของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ของนี้จะมาจากที่ไหน ใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กๆ ได้คิด จากนั้นเทสิ่งของออกมา แล้วถามเด็กว่าเห็นอะไร ครเห็นต่าง เห็นอุปกรณ์แล้วจะนำมาทำอะไรได้บ้าง โดยครูจะไม่บอกเด็กทันทีทันใด แต่จะใช้คำถาม เร้าเด็ก และให้เด็กมีส่วนร่วมตลอดเวลา

สิ่งที่ได้จากการสังเกต
กิจกรรมจิตศึกษา ชั้น ป.2 เป็นการทำกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมี สมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนแต่ละวัน  การกระตือรือร้น และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของเด็กๆ
กิจกรรมจิตศึกษาป.
5 ได้สังเกตเห็น ว่าการให้กำลังใจผู้อื่น เป็นการเห็นคุณค่าและเคารพ ซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน
โดยจะนำไปปรับใช้
                ในการจัดกิจกรรมจิตศึกษา ที่โรงเรียนคือ การเสริมแรงทางบวก การใช้เรื่องเล่าอย่างใจเย็นเพื่อห้นักเรียนสนใจ และจดจ่อกับสิ่งที่ครูเล่า  การทำเบรนยิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนแต่ละวัน
ในช่วงบ่าย
                การสังเกตกิจกรรม body scan และ กิจกรรม Pbl ของชั้น ป.6 กิจกรรมป.6 จะเน้นการผ่อนคลาย โดยไล่ความรู้สึกไปทีละจุด มีหลัก อยู่ 3 อย่างคือ
               
1. พูดให้ผ่อนคลาย ไล่ไปทีละจุดเริ่มจาก อวัยวะด้านบน ลงสู่ด้านล่าง ไปทีละส่วน  หายใจเข้าผ่อนคลาย หายใจออก ผ่อนคลาย
               
2. ใส่ข้อมูล เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ว่าต้องการจะให้เด็กเป็นคนมีอุปนิสัย แบบไหน เช่น เดินไปในป่าเห็นอะไรบ้าง ลองสำรวจดู  เช่น เปิดประตูบ้านเข้าไป ไปเจอสิ่งของที่กำลังรก ไม่เป็นระเบียนเรียบร้อย เราจะเก็บของทีละชิ้น วางบนอย่างเป็นระเบียบบนชั้น จนครบ ดูแล้ว บ้านสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ
               
3. ตอนปลุกให้ตื่น เน้นย้ำสิ่งที่ต้องการจะปลูกฝังดึงให้รู้ตัว พร้อมเติมข้อมูลด้านบวก นับ1 นับ 2 จนถึง 10 หลังจากนั้นกระตุ้นให้เด็กตื่นตัว โดย การทำ เบรนยิม เพื่อเตรียมพร้อมการเรียนรู้ต่อไป
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น