เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

7 สิงหาคม 57


สรุปการเรียนรู้     7 สิงหาคม 2557
       กิจกรรมจิตศึกษาพี่ ม.1
       วันนี้ (กิจกรรมจัดดอกไม้, ไม่ได้มีการนั่งจัดดอกไม้แต่อย่างไร เพียงแต่ สร้างสถานการณ์ผ่าน
story สมมติให้เป็นคนนั้น คนนี้ สิ่งต่างเพื่อตนได้แสดงความรู้สึกในด้านดี ด้านจิตใจของแต่ละคนแชร์ให้คนอื่นได้รับรู้ ) ครูต๋อย นำกิจกรรมโดยพาเด็ก ไปเข้าแถวที่สนามบาส เป็นวงกลม พบปะพี่ โดยให้พี่ๆ สำรวจบริเวณ รอบๆ และเก็บสิ่งของมา 1 ชิ้นอะไรก็ได้ เมื่อมาถึงห้องเรียน พี่ๆ เตรียมความพร้อม จากนั้นเล่าเรื่องลา ที่ตกลงไปอยู่ในหลุมขยะ มีคนเอาขยะมาทิ้ง ทุกวันๆ แต่ก็ไม่มีใครช่วย จากนั้นตั้งคำถามกับเด็กๆ ว่าจะบอกกับคนที่เอาขยะมาทิ้งยังไง กระตุ้นให้เด็กคิด แล้วตอบคำถาม เมื่อมีคนทิ้งขยะลงมาเยอะๆ ทำให้กองขยะสูงขึ้น ลาก็สามารถปีนขึ้นมาข้างบนได้ หากนักเรียนเป็นลาจะทำสิ่งใดเป็นอย่างแรก หากเป็นเจ้าของลาจะทำอย่างไร ให้นักเรียนแสดงความคิด ทำให้เห็นความรู้สึกภายในใจของเด็กว่า แต่ละคนคิดอย่างไร  หลังจากนั้น ให้พี่ๆ หยิบอุปกรณ์ มาทีละชิ้น ไม่เกิน 3 ชิ้น สมมติ ว่าสิ่งของทั้งหมด เป็นของตนเอง แล้วจัดเรียงใน กระดาษทีละชิ้น ในขั้นตอนนี้จะเห็นเด็กๆ รู้จักรอและไม่หยิบสิ่งของจำนวนหลายชิ้น เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆ ที่หยิบทีหลัง เป็นการฝึก ความมีน้ำใจ ไม่โลภ และการแบ่งปันให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   
 
              เมื่อหยิบสิ่งของพอแล้ว ให้พี่ๆ เขียน ถ่ายทอดลงบนกระดาษโดยให้ตั้งชื่อ และ ให้อิสระเขียนบรรยายชื่อ ว่าจะเขียนเป็นกลอน ความเรียง บทกวี แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้วางปากกาไว้ข้างๆ และส่งกำลังใจให้เพื่อนๆ ที่กำลังเขียนอยู่ จากนั้นให้เล่าสิ่งที่ตนเขียนให้เพื่อนๆฟัง โดยมี สองทางเลือก ทางเลือกที่ 1 เล่าสิ่งที่ตนเขียน ทาเลือกที่ 2 ฟังสิ่งที่เพื่อนเขียน โดยเด็กๆ มีอิสระในการเลือก สิ่งที่ได้เห็นและเรียนรู้จากกิจกรรมนี้ ได้เห็นเรื่องของการใช้ภาษา ที่ใช้ในการเล่าเรื่อง เป็นภาษากวี ฟังแล้วรู้สึกประทับใจ เช่น แห้งสดใส เด็กได้อธิบายว่า  การที่เรามองเห็นอะไรแค่เปลือกนอก ไม่สามารถบอกอะไรได้ ต้องมองลึกลงไปถึงข้างในจะรู้ว่าเขามีความสำคัญกับเราแค่ไหน  ได้ทราบตอนหลังจากการ AAR  ว่า นักเรียนที่นี่ฝึกอ่านหนังสือ และวรรณกรรมมาตั้งแต่เด็ก ทำซึมซับ ความสวยงามทางด้านภาษา และถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม

      กิจกรรมจิตศึกษา น้องอนุบาล 1 โดยครู ภร เป็นกิจกรรมที่ใช้สื่อ เป็นดอกมะลิ ส่งต่อให้คนละดอกแล้ว สอบถามว่าเคยเห็นที่ไหนบ้าง รู้จักชื่อหรือเปล่า  เมื่อได้กลิ่นหอมของดอกไม้นี้ทำให้คิดถึงอะไร หลังจากนั้น มีถ้วยน้ำที่ลอยดอกมะลิ ที่ส่งต่อความรัก ให้เพื่อนๆ ทุกคน เป็นการฝึกให้เด็กสติให้ จดจ่อไม่ให้น้ำหก ระหว่างส่งไหว้ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อม เป็นการฝึกมารยาทในการรับส่งสิ่งของด้วยความนอบน้อม

             ในภาคบ่าย กิจกรรม Body Scan พี่ ม.1 โดยครูป้อม ให้พี่ๆ แปลงร่างเป็น ปลาดาว  ผ่อนคลายร่างกายทีละจุด แต่เป็นเพิ่มรายละเอียดเป็นอวัยวะภายใน ไขข้อ ข้อต่อ ส่วนต่างๆ ในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น และมีเรื่องเล่า ให้ผ่อนคลาย ให้รู้สึกถึงรายละเอียด เพิ่มมากขึ้นเช่นกลิ่นหอมของ ดอกไม้  จากนั้นสังเกต กิจกรรมอิสระ พี่ ม.1 และ ม.2 โดยเด็กได้ดูแลกิจกรรมระยะยาว ม.1 ทำงานที่ค้าง และดูแล ต้นข้าว ส่วน ม.2 ทำงานอิสระ ทำแปลงเกษตรและ ประดิษฐ์ของเหลือใช้ เพื่อตกแต่งบ้าน โดยได้สอบถามเด็กๆ ว่าปลูกผัก และเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาดุกแล้วนำไป ขาย ให้โรงครัวหรือในหมู่บ้าน หรือนำไปรับประทานเอง ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว ซึ่งแต่ละคนมีงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นของตนเอง ฝึกทักษะชีวิตได้เป็นอย่างดี
  


 

  
         พิธีชา ของพี่ ม.1 ในพิธีชานี้ ครูป้อมขอตัวแทนเตรียมสถานที่ และเตรียมชาเตรียมขนม เป็นจำนวน 5 คนเมื่อถึงเวลา ตัวแทนที่รับอาสา เตรียมทุกอย่างพร้อม ได้เริ่มโดยส่งชาทีละแก้วให้เพื่อนจนครบ ระหว่างรับและส่งชา ไหว้ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อม หลังจากนั้นส่งขนม ก็ทำเช่นเดียวกัน โดยบรรยากาศการดื่มชา ถูกตกแต่งไปด้วยความสวยงาม และความหอมของดอกไม้ สร้างบรรยากาศในการผ่อนคลายเป็นอย่างดี ก่อนที่จะดื่มชาได้มีตัวแทนนักเรียนกล่าวว่าใกล้จะถึงวันแม่ จากนั้นได้อ่านบทความที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที ให้เพื่อนๆฟังและให้ข้อคิดว่าให้เพื่อน รักและกตัญญูต่อ พ่อแม่  จากนั้นให้ดื่มชา เด็กๆ ได้ดื่มชา แต่ละคนอยู่ในกริยาที่เงียบสงบ ค่อยๆยกชาขึ้นดื่ม และกินขนมอย่างช้าๆ ไม่เร่งรีบ เป็นการฝึกสติให้เด็กๆกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งนึงและได้ใช้เวลาใคร่ครวญ ส่งความรักให้กับผู้เป็นแม่ของตน หลังจากเสร็จกิจกรรม ให้เพื่อนๆ ขอบคุณ เพื่อนที่เป็นตัวแทนเตรียมพิธีชา กิจกรรมนี้เป็นการฝึก ให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักเสียสละ รับผิดชอบ และเห็นคุณค่าของธรรมชาติที่สวยงาม เป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่ได้คุณค่าจิตใจ

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น