เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Review หนังสือ "อธิษฐานนางฟ้าสีเขียว"                                   ดาวของคุณครู
              


            การได้ดาวจากคุณครู เป็นการตัดสินที่  เป็นสงสัยของเด็ก และมีคำถามเกิดขึ้นในใจ เด็ก ว่า ทำไมบางคนถึงได้ ดาวดวงเดียว บางคนได้สองดวง และบางคนได้สามดวง ทั้งๆ ที่เขา ตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่ จึงทำให้ เด็กขาดความมั่นใจ ขาดแรงจูงใจไม่กล้าที่จะแสดงออก  แทนที่จะเป็นการให้กำลังใจ  เพื่อเสริมแรงในการสร้างงาน ต่อเติมจินตนาการให้กับเด็ก แต่กลับตัดสินด้วยการให้คะแนน หรือดาวต่างกัน  ทำให้เด็ก ที่ได้คะแนน หรือดาวน้อยๆ เกิดความอาย ไม่กล้า ที่จะคิดและสร้างสรรค์งานต่อ  และเป็นการเบรก หรือ กีดกั้นการเรียนรู้ของเด็ก เพราะความไม่มั่นใจ เวลาที่ได้คะแนน หรือ จำนวนดาวที่น้อยกว่าเพื่อน    
            ในตอนนี้ ชอบตรงที่ หินอยากให้ดาวกับครูบ้าง เพราะเขามีความรู้สึกที่ดี ต่อครู เพราะไม่อยากให้ครูเสียใจ  สะท้อนให้เห็น ว่าเด็กคิดอย่างไรกับครู หากเชื่อมโยงในชีวิตจริง เราควรมีการสื่อสาร ระหว่างกันในด้านที่ดี  ความรู้สึกดีๆ ระหว่างครูกับนักเรียน ว่านักเรียนต้องการครูแบบไหน รู้สึกกับครูอย่างไร และครูอยากให้นักเรียนเป็นอย่างไร ไม่ใช่ ให้ครู เป็นผู้ตัดสิน ชี้ถูกผิด  และใช้อำนาจในการตัดสินนักเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น