เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

6 ส.ค 2557


6 ส.ค 2557
 สรุปกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในวันนี้

                กิจกรรมจิตศึกษา ป.
6  โดยครูต๋อย เริ่มด้วยการทำ เบรนยิม นับ1-4 ประกอบท่า โดยนับเพิ่มทีละ 4 จนถึง 16 โดยมีท่าทางประกอบ จากนั้นทำท่า พร้อมกับให้ร้องเพลงประกอบ ต่อด้วยกิจกรรมโยคะ ยืดส่วนต่างๆของร่างกาย และนำเข้าสู่กิจกรรมด้วยการนำภาพให้นักเรียนดู แล้วตั้งคำถามว่าเห็นอะไรจากรูปภาพ และรู้สึกอย่างไร จากนั้นส่งรูปภาพให้เด็กดูรอบวงระหว่างนั้นก็ ให้เด็กๆ ไหว้ขอบคุณ และรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม เมื่อคนไหนดูภาพจบ ให้ใครครวญว่าเห็นอะไรจากรูปภาพ แล้รู้สึกอย่างไร หลังจากนั้นให้แชร์ทีละคน และให้ พี่ป.6 ตั้งคำถามว่า จากรูปภาพ อยากตั้งคำถามว่าอย่างไร และให้เพื่อนๆช่วยตอบ จากนั้นกลับมาเตรียมความพร้อมเด็ก ๆ โดยใช้ท่าทางกาย โดยจุดประสงค์ในการทำ PBL ป.6
ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเห็นอกเห็นผู้อื่น ผู้ที่แย่กว่าเรา               
    
         เรียนรู้เรื่องวิถีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดชุมชน บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน โดยมีแนวทาง การปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวช เป็นวิถีที่เริ่ม ด้วยความปิติ ไม่มีคนนำ คนสั่ง แชร์ความปิติ สอนให้น้อยลงมือทำกิจกรรมให้มากและสม่ำเสมอ หากพบปัญหาให้เสนอ ช่วยกันหาแนวทางแก้ไข

           ครูใหญ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำ PLC  ในองค์กร ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เป็นชุมชนเรียนรู้วิชาชีพ โดยมีปฏิบัติได้โดย คือ
1. สถานที่ ทำสถานที่ให้มี บรรยากาศ สัมพันธภาพเชิงบวก สะอาดร่มรื่น น่าอยู่ ทำเป็นประจำให้เป็นวิถี
2. กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ BAR  วางแผนร่วมกันก่อนทำกิจกรรม เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว AAR  มาสรุปร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เกิด ความเข้าใจร่วมกัน เกิดทักษะร่วมกัน และมีอุดมการณ์ร่วมกัน  กิจกรรมการถอดบทเรียน การทำ Lesson study การสนทนาที่ดีในการทำ AAR  ควรเป็นการแสดงความคิดเห็นด้วยความสร้างสรรค์


             ในช่วงบ่าย สังเกตการณ์ทำ  Body Scan และการสร้างแรงบันดาลใจการเรียน PBL ของพี่ ป. 5 ในวันนี้ ครูฟ้าเป็นคนนำกิจกรรม Body Scan โดยให้เด็กๆ แปลงร่างเป็นพี่ปลาดาว แล้วค่อยๆผ่อนคลายร่างกายไปทีละส่วน แล้วให้เด็กจินตนาการ เดินเข้าไปในป่า เพื่อหาสมุนไพรมารักษาพ่อที่ตาบอด ระหว่างทางก็เจอ ก้อนหิน แม่น้ำลำธาร ท้องฟ้า ธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้เด็กน้อยรู้สึกผ่อนคลาย และเด็กน้อยเดินทางไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเสาะหาสมุนไพรเพื่อมารักษาพ่อที่ตาบอด จนไปเจอทุ่งหญ้ากว้างที่อุดมสมบูรณ์ เด็กน้อย ได้เจอสมุนไพรที่นั่น และกลับกระท่อม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ในตอนท้านครูฟ้าได้สอดแทรกความ มุ่งมั่นตั้งใจ ความกตัญญู รักพ่อแม่ และทำให้รู้ตัวโดยการนับ โดยนับ  และค่อยๆรู้ตัวโดยขยับอวัยวะทีละส่วน และตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นอีกครั้งหนึ่ง 
                กิจกรรม
PBL  ของพี่ ป.5 วันนี้ ครูฟ้าและครูดอกไม้ได้ นำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้คืนให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมต่อจาก กิจกรรมที่แล้ว ให้นักเรียน Think และ pair และ share โดยแบ่ง เป็นกลุ่มความคิดไหนเหมือนกันให้นำมา 1 แต่อันไหนแตกต่างกัน ให้เอามาทั้งหมด เขียนลงในกระดาษ A3 พับครึ่ง 


 

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น