เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

Body Scan scrip

ช่วงเวลาที่มีความหมายต่อจากนี้ จดจ่อกับลมหายใจของเราเท่านั้น หายใจลึกๆ รู้สึกท้องขยาย ลำตัวขยาย หน้าอกขยาย รู้สึกสดชื่น หายใจออกช้าๆรู้สึกท้องยุบลำตัวยุบ  รู้สึกเบาสบาย ผ่อนคลาย  รู้สึกเถึงความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อบนใบหน้า รู้สึกถึงความผ่อนคลายของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย ขาของเราผ่อนคลาย ท้องของเราผ่อนคลาย  รู้สึกถึงอวัยวะภายในของเราได้ผ่อนคลาย ใบหน้า  คิ้วของเราผ่อนคลาย  ตัวของเราเบาแสนเบา เหมือนกับไม่มน้ำหนัก จินตนาการ ว่าเราเดินอยู่ท่านกลางท้องทุ่ง ที่เขียวขจี อิสระที่สุด ผ่อนคลายที่สุด ฝ่าเท้าของเราเดินไปบนทุ่งหญ้า และบนพื้นดิน ที่เป็นธรรมชาติสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ เรารู้สึกสัมผัสได้ ผ่านปลายเท้า เข้าไปยังเซลทุกเซลในร่างกาย เรารู้สุกสดชื่น และแข็งแรงที่สุด เราได้ยินเสียงนกร้องที่ไพเราะ ได้ยินเสียงใบไม้ไหว เราเดินต่อไปตามลำัง เรารู้สึกมีควมสุขมาก เบื้องหน้าของเราคือดวงอาทิตย์กลมโต  กำลังจะลับขอบฟ้า เราเห็นดวงอาทิตย์ เคลื่อนต่ำลง  ต่ำลง ต่ำลง จนลับขอบฟ้าไป และเราก็นอนท่านอนตายที่ทุ่งหญ้าแห่งนี้อย่างสงบ  ตามลำพัง เรารู้สึกผ่อนคลายที่สุด  อิสระที่สุด  และมีความสุขมากที่สุด ทุกส่วนในร่างกายของเรากำลังอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายที่สุด  ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย  ลมหายใจของเราเบาสบาย จินตนาการว่าเรากำลังลอยอยู่กลางมหาสมุทร เรากำลังจมลงในมหาสมุทร แห่งความรัก เรากำลังจม ลึกลง  ลึกลง ยิ่งลึกลงเท่าไร เราจะรู้สึก ผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น ทุกส่วนในร่างกายของเรา รู้สึกผ่อนคลาย อิสระ เรารู้สึกได้รับความรักจากทุกสรรพสิ่ง ที่อยู่บนโลกใบนี้  เรากำลังถ฿กล้อมรอบด้วยมหาสมุทรของความรัก  ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้  หายใจเข้าเอาความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในร่างกายของเรา  หายใจออกเอาความเหนื่อยล้า ความเครียด ออกไปจากตัวเราจนหมดสิ้น  เวลานี้ตัวเราเปรียบเสมือนฟองน้ำ ที่อยู่ท่ามกลางหมาสมุทรของความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ เราซึมซับเอาความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาล  เข้ามาในทุกเซลในร่างกายของเรา พลังแห่งความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ในโลก  ในจักรวาลแห่งนี้ เป็นพลังที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตนเองสูงที่สุก  เป็นพลังที่ทำให้เรามีความรัก  ความเคารพให้กับตัวเอง  เป็นพลังที่ทำให้เรามีความรักความเคารพให้กับผู้อื่น หายใจเข้าเอาพลังของความรัก ความยิ่งใหญ่เข้ามาในตัวเรา  หายใจออกแผ่ความรัก  ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนรอบข้าง  ทุกคนในครอบครัว เพื่อนๆทุกคน ทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ ในจักรวาลแห่งนี้  เวลานี้เรามีร่างกายที่แข็งแรงที่สุด  มีจิตใจที่เข้มแข็ง  อ่อนโยน  มีจิตใจที่เมตตากรุณา  เราเป็นที่รักของคนทุกคน  และเราก็รักทุกคนด้วย เพื่อที่เราจะผ่อนคลายยิ่
ไปกว่านี้  บอกกับตัวเองว่าเมื่อเราเห็นสีม่วง เราจะอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายที่สุด  เวลานี้เราเห็นสีแดงในจินตนาการของเรา  นึกถึงดอกกุหลาบ หรือแตงโม  หรือมะละกอสีแดง ให้สีแดงอยู่ในจินตนาการสักครู่  และเห็นสีส้ม นึกถึงเปลือกส้ม  สีส้ม ทุกส่วนในร่างกายผ่อนคลายมากขึ้น ให้สีส้มอยู่ในจินตนาการของเราสักครู่  และเห็นสีเหลือง  นึกถึงเปลือกกล้วบหอมสีเหลือง ให้สีเหลืองอยู่ในความคิดของเราสักครู่ และเห็นสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้า แล้วรู้สึกผ่อนคลาย  เบาสบาย  อิสระ  ให้สีเขียวอยู่ในความคิดของเราสักครู แล้วเห็นสีฟ้า   เห็นท้องฟ้า  ท้องทะเล เวลานี้ เรารู้สึกผ่อนคลายที่สุด ให้สีฟ้าอยู่ในความคิดของเราสักครู่นึง บอกกับตัวเองว่า เราเห็นสีม่วงเราจะเข้าสู่สภาวะที่ผ่อนคลายที่สุด และเห็นสีม่วง นึกถึงดอกกล้วยไม้สีม่วง ให้สีม่วงอยู่ในความคิดของเราครู่นึง เราผ่อนคลายที่สุด  อิสระที่สุด  อยากแบ่งปันความสุขนี้ให้กับทุกๆ คน  ปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปกับเสียงเพลง เราจะบอกกับตัวเองเสมอว่า  ไม่มีใครในโลกนี้อีกแล้วที่เหมือนเรา  เราคือเรา เรามีความภูมิใจในความเป็นตัวเรา  เรามีความเคารพให้กับตนเอง  และเรามีความเคารพให้กับผู้อื่น  เรารักตัวเรา  เรารักผู้อื่น  และทุกคนก็รักเรา  หายใจเข้าเอาพลังความรัก  ความเมตตา  หายใจเข้าเอาพลังความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในตัวเรา   หายใจออกแผ่ความรัก ความเมตตาให้กับผู้อื่น  เรามองเข้ามาลึกๆ ในใจเรา เวลานี้เราพบแสงสว่างที่สดใสที่สุด เป็นแสงสว่างของความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่  แสงนี้ค่อยๆ แผ่กว้างขึ้น กว้างขึ้น กว้างขึ้น ยิ่งแสงแผ่ออกไปไกลเท่าไร เราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น  เวลานี้ เราเปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของพลังแห่งความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ ของจักรวาล  พลังนี้จะแผ่ออกไปสู่คนรอบข้างอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราไปที่ไหน เราก็จะทำห้คนรอบข้างของเรามีความสุข  เราค่อยๆ กลายเป็นคนใหม่ ที่มีจิตใจใหม่ เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ เราเป็นคนที่มีความสุขที่สุด และความสุขในตัวเรา ก็แผ่ออกไปสู่คนรอบข้าง เรามีความสุขที่ทำให้คนอื่นมีความสุข

กินอยู่ปลอดภัย

หลังจากที่เด็กๆ ได้ไปเรียนรู้จากไร่อัมฤทธิ์ มาแล้ว ได้ข้อสรุปว่า จะปลูกผักบุ้งที่ปลอดภัยเพื่อทำอาหารกินเอง แต่และเด็กๆ ได้เตรียมดินโดยการห่มดินและสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของดิน จึงไม่สามารถ ปลูกผักบุ้งได้ โดยได้ปรึกษาและได้ข้อสรุปว่าจะปลูกตอนเปิดเทอมด้วยระเมื่อปะทะปัญหาด้วยตัวเอง ในการปลูกผักบุ้งสูตร14วัน ด้วยเวลาที่ไม่เพียงพอ เพราะ การห่มดินต้องใช้เวลาในการสังเกต ความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ได้ข้อสรุปว่า  จะสังเกตสภาพดินไปเรื่อยๆ   ก่อน  และพวกเขาก็อดทนรอที่จะปลูกในตอนเปิดเทอมได้ โดยหาทางแก้ปัญหา หาพืชมาปลูกทดแทน ที่สามารถเก็บเกี่ยวก่อนปิดเทอม คือ ต้นอ่อนทานตะวัน จะงอกไม่งอก อร่อยหรือไม่ พวกเขารอคอยด้วยใจจดจ่อ และนี่คือการเรียนรู้ ของพวกเขา ที่ได้คิดเอง วางแผนเอง ทำเอง เข้าใจด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

Scrip BodyscanScrip Bodyscan

                จดจ่ออยู่กับลมหายใจของเรา หายใจเข้าท้องขยาย  ลำตัวขยาย หายใจออกท้องยุบ ลำตัวยุบ ปรับลมหายใจของเราให้ถูกต้อง  หายใจเข้าท้องขยาย  ลำตัวขยาย หายใจออกท้องยุบ ลำตัวยุบ ตัดความคิดอื่นๆออกให้หมด ปล่อยจิตใจไปตามเสียงเพลง นอนหงาย แยกเท้าออกจากันเล็กน้อย แขนวางไว้ข้างลำตัวหงายฝ่ามือขึ้น อยู่ในท่าสบาย ค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆ  รู้สึกที่ปลายเท้า  เท้าของเรารู้สึกผ่อนคลาย ขาของเรารู้สึกผ่อนคลาย ท้องของเราผ่อนคลาย อวัยวะทุกส่วนผ่อนคลายอย่างเต็มที่ จิตใจของเราเบาสบาย  หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ  หายใจเข้าเอาพลังของความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เข้า หายใจออก เอาความเมื่อยล้า หลุดพ้นไปจากตัวเราจนหมดสิ้น ช่วงเวลานี้ลำตัวของเรารู้สึกผ่อนคลาย แขน มือใหล่ของเรารู้สึกผ่อนคลายมากที่สุด  ลำคอใบหน้า อวัยวะทุกส่วนบนใบหน้า คิ้ว ตา จมูก ปาก ของเรารู้สึกผ่อนคลาย สบายๆ ไม่มีความตึงเครียดใดๆ อยู่ในร่างกายของเรา  ตัวของเราเบาแสนเบา เบาเหมือนเป็นปุยนุ่นที่ลอยสูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น เราลอยสูงขึ้นไปจนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของจักรวาล  รอบๆตัวของจักรวาลคือพลังงานอันบริสุทธิ์ หายใจเข้าเอาความสดชื่นแจ่มใสเข้ามา หายใจออกส่งความรู้สึกดีๆให้กับตนเอง ให้กับคนรอบข้างของเรา แล้วจินตนาการว่าเราเดินอยู่ตามลำพังในท้องทุ่งที่เงียบสงบ  เท้าของเราสัมผัสกับพื้นดิน  พื้นหญ้าอันอ่อนนุ่มเราได้กลิ่นอายของพื้นดิน  หายใจเข้าเอาความสดชื่นแจ่มใสเข้ามา  หายใจออกเอาความเหนื่อยล้าของเราออกไปจากตัวจนหมดสิ้น เรารับรู้ของความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรา  เราเดินต่อไปตามลำพังในท้องทุ่งที่มีต้นหญ้าเขียวขจี   เมฆไม้เขียวชอุ่ม  เรารู้สึกสบายใจมีความสุขที่สุด  ผ่อนคลายที่สุด อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน  เวลานี้เราได้ยินเสียงนกร้องที่ไพเราะ  ได้ยินเสียงลมพัด  ได้ยินเสียงใบไม้ที่พริ้วไหวตามสายลม   เราเดินต่อไปเรื่อยๆ ตามลำพัง เบื้องหน้าของเราเวลานี้  คือดวงอาทิตย์กลมโต สีส้มอมแดง ดวงอาทิตย์กลมโตค่อยๆเคลื่อนต่ำลง  ต่ำลง  ต่ำลงในที่สุดก็ลาลับขอบฟ้าไป  เมื่อดวงอาทิตย์ลาลับของฟ้าไปแล้ว เราก็นอนผ่อนคลายในท่านอนตายนี้อย่างสงบตามลำพัง ในสภาวะนี้เรามีจินตนาการที่ยอดเยี่ยมมีความจำที่สูงส่ง  จินตนาการต่อไปนี้ ถ้าเราฝึกทำเสมอ ๆ เราจะมีสมาธิสูงขึ้น  มีจินตนาการที่ดี  มีความจำที่แม่นยำ 1 น้ำ เรามองเห็นภาพน้ำในมหาสมุทร  มองเห็นแสงแดด มองเห็นความร้อนที่แผดเผาลงมากลางทะเล และเราก็เห็นทุ่นสีดำเบอร์ 1 ลอยเท้งเต้งอยู่กลางทะเล เบอร์2 งู เรามองเห็นภาพงู สีชมพู2 ตัวกำลังเลื้อยออกมาจากบ้านของเรา เบอร์3 ม้า เรามองเห็นภาพม้าตัวใหญ่มีปีก บินได้ที่ก้นของม้าปักเลข 3 เอาไว้  หายใจเข้าเอาพลังของความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เข้ามา หายใจออกส่งความรัก ส่งพลังต่างๆให้กับตัวเอง และคนรอบข้างของเรา  เบอร์ 4 เสื้อ เรามองเห็นภาพตัวเราเองสวมเสื้อสีแดงตัวโปร่ง  ที่หน้าอกปักเลข 4 เอาไว้ เรากลายเป็นคนที่มีจินตนาการดีมีความจำที่แม่นยำ เบอร์ 5  ห้า สระอา เป็นหัวกลมกลายเป็น ว วัด เรามองเห็นภาพพระเณร กำลังกวาดลานวัดอยู่เราเดินใกล้เข้าไป ได้กลิ่นอายของธูปเทียน หายใจเข้าลึกๆเก็บเอาความมีมนต์ขลังเข้ามาไว้ในตัวของเรา เรารู้สึกสบายใจ  อิสระและมีความสุขที่สุด 6 หก    มีหอยทากยักษ์ตัวใหญ่กำลังเดินอยู่บนตึก 7 ชั้น เรากลายเป็นคนที่มีจินตนาการดีมีความจำที่แม่นยำ 7  จ หรือเจ้าลิงยักษ์ตัวใหญ่ เรามองเห็นเจ้าลิงยักษ์ตัวใหญ่สีดำ มีขนหน้าอกสีขาว  เจ้าลิงยักษ์ตัวใหญ่กำลังจ้องมองมาที่ตัวของเราแล้วเจ้าลิงยักษ์ตัวใหญ่ก็เอื้อมมือของมันอุ้มเราเข้าไปไว้ในอ้อมอกที่อบอุ่น เรารับรู้ถึงความรู้สึกอันอ่อนนุ่ม เรารับรู้ถึงความรัก ถึงพลังเมตตาที่แผ่ออกมาจากอกของเจ้าลิงใหญ่ หายใจเข้าเอาพลังของความรักเข้ามาในตัวของเรา  หายใจออกแผ่ความรักให้กับทุกๆคน 8 ปลาวาฬ  เรามองเห็นปลาวาตัวใหญ่กำลังว่ายน้ำอย่างเริงร่า และมีความสุข เมื่อเรามองมันใกล้ๆ เจ้าปลาวาตัวใหญ่ตัวนั้นก็พ่นน้ำสีชมพูออกมา  เปื้อนหน้าของเรา เปื้อนตัวของเรา เต็มไปหมดเรายิ้มให้กับเจ้าปลาวาฬตัวนั้น  9  เก้าอี้เรามองเห็นภาพตัวเราเองนั่งเก้าอี้ที่ทำงาน  แล้ววันนึงเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ เก้าอี้ขาหัก เราหัวเราะให้กับตัวเอง 10 ชะนี  เรามองเห็นภาพชะนี  ผอมๆ 2 ตัวกำลังเล่นขายขนมครก ส่งเสียงร้อง  ผัวๆๆๆ  10 ชะนี      หายใจเข้าเอาพลังของความรักความเมตตาจิตที่ยิ่งใหญ่เข้ามา    หายใจออกส่งความรักให้กับตัวเอง และคนรอบข้างของเรา เรารู้สึกมีความสุขที่สุด และความสุขในตัวเราก็แผ่กว้างออกไป กว้างออกไป กว้างออกไป สู่คนรอบข้างของเรา  เรารู้สึกสบายใจ  มีความสุขจังเลย  ในโลกนี้ ในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดจะสำคัญมากไปกว่าความรัก  เมื่อเรามีความรักอยู่ในจิตใจ  เราก็จะกลายเป็นคนที่อ่อนโยน  อ่อนหวาน  เป็นคนที่น่ารัก  มีเสน่ห์  เพื่อที่เราจะได้ผ่อนคลายมากขึ้น จินตนาการว่า   เวลานี้  เราเป็นฟองน้ำก้อนใหญ่ที่ลอยเท้งเต้ง อยู่กลางทะเล  เราเป็นฟองน้ำที่ลอยอยู่ท่ามกลางทะเล เราลอยอยู่กลางทะเลที่คลื่นลมกำลังสงบ  เรารู้สึกอิสระที่สุด  ผ่อนคลายที่สุด  สบายจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเราเป็นฟองน้ำที่พร้อม จะซึมซับเอาพลังอันบริสุทธิ์ ซึมซับเอาความดีงาม  ความเมตตาต่างๆ เข้ามาทุกเซลของร่างกายเรา  เราจะหนักน้อยลง  น้อยลง  และเราก็  จะค่อยๆจมลึกลง ลึกลง ลึกลง สู่มหาสมุทรของความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ 10  9  8  7  6  5  เราถูกล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรแห่งความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่  พลังของความรักทำให้เรากลายเป็นคน คนใหม่  เป็นคนที่อ่อนโยน  มีเสน่ห์และน่ารัก  4 3  2  1  เราถูกล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรของความรัก  ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่  พลังของความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ สามารถแปรเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง  ให้กลายมาเป็นสิ่งที่ดีๆได้เสมอ เราพึงระลึกอยู่เสมอว่า  ในโลกนี้  ในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ ไม่มีใครที่จะสำคัญไปกว่าตัวของเรา เราคือเรา  เราทุกคนล้วนมีคุณค่าแตกแตกต่างกัน  ถึงแม้ว่าตัวเรา อาจจะยังไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน หรือในบางทีอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้  แต่ว่านับจากวันนี้ไป  เราจะปรับปรุงตัวของเราให้ดีมากขึ้น  มากขึ้น  เราจะพัฒนาตัวของเรา  พัฒนาศักยภาพของเรา ให้ดีมากขึ้น  มากขึ้น  บอกกับตัวเองเสมอๆ ว่า เราคือคนที่มีความสามารถ  เราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ไม่มีใครในโลกนี้  ในจักรวาลนี้ที่จะเหมือนกับเรา  เราคือเรา  เราจงมีความภาคภูมิในตัวของเราเอง  และจงมีความภาคภูมิใจในตัวของผู้อื่น เรามีความรักให้กับตัวเอง  ความเคารพให้กับตัวเอง เมื่อเรามีความรักความ  เคารพให้กับตัวเองแล้ว  เราก็จะมีความรัก  ความเคารพให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกัน หายใจเข้าเอาพลังของความรัก  ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เข้ามา  หายใจออกแผ่พลังให้กับตัวเอง  แผ่พลังความรักให้กับทุกๆคน  เราพึงระลึกอยู่เสมอว่า  ตัวเราคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเอง  เพราะถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อน  ที่ดีที่สุด  สำหรับตัวเราเองแล้ว  ใครล่ะ จะมาเป็นเพื่อน ที่คอยดูแล  เข้าใจเรา ได้ดี เช่นตัวเราเอง  ฉะนั้นเราจงมีความภาคภูมิใจ ในตัวเราเอง มีความรักให้กับตัวเอง และเราก็จะมีความรักเหลือ  เผื่อแผ่ แบ่งปันให้กับผู้อื่น  พลังของความรักทำให้เรากลายเป็นคน คนใหม่  เป็นคนที่อารมณ์ดี  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  เป็นคนที่มีเสน่ห์  น่ารัก  เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรักความเคารพให้กับผู้อื่น  มีความอ่อนน้อม  ถ่อมตน    อีกสักครู่นึงเราจะค่อยๆรู้สึกตัวขึ้น  พร้อมกับเป็นคน คนใหม่  ที่มีน้ำใจ  มีเสน่ห์และน่ารัก  เป็นคนที่อ่อนโยน  อ่อนหวาน  สำหรับตัวเองและคนรอบข้าง  เราคือคนที่มีความสามารถยอดเยี่ยม เป็นคนที่มีเสน่ห์และน่ารัก  มีความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง มีความสามารถอยู่เต็มเปี่ยม มีสมอง มีจิตใจ   มีความคิดสร้างสรรค์ มีคำพูด  ที่ให้กำลังใจตนเอง ให้กำลังใจผู้อื่นเป็นอย่างดี 1  2  3  4  5  เรากลายเป็นคน คนใหม่  เป็นคนที่อารมณ์ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นคนที่มีความรักให้กับตัวเอง  มีความรักให้กับผู้อื่น  เป็นคนที่มีความสามารถ  ยอดเยี่ยม  6  7  8  9  เรากลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  มีเสน่ห์ และน่ารัก  มีความสามารถ  ยอดเยี่ยม  10 เราค่อยรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งนึงกลายเป็นคนใหม่ อารมณ์ดี  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  มีความรักให้กับตนเอง  มีความรักให้กับผู้อื่น

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

4 กันยายน 2557  เป็นครั้งแรกที่ คณะทำงาน เว็บทูไทยมาเยี่ยม หลังจาก กลับมาจากอบรม ดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีเวลาเลย และเป็นโอกาสที่ดีอีกวันนึงที่ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทำงาน คณะครู ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของ คุณครู หลังจากกลับจากการอบรม ยังเป็นกังวลว่าจะพาครูร่วมสร้างวิถีอย่างไร จะเริ่มอย่างไร พยายามหาแนวทาง หาวิธี ซึ่งไม่พ้นต้องเริ่มที่ตนเองก่อน ทำให้เห็น จนเป็นที่เริ่มสงสัยและอยากเรียนรู้ เริ่มถาม สอนเทคนิคให้ครูวันละเล็กละน้อย และนำไปใช้ เริ่มพึงพอใจ เป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้น อาจจะไม่เป็นที่พอใจร้อยเปอร์เซนต์ แต่การอดทนรอเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่และคุ้มค่า (ปลอบใจตนเอง)  หลังจากได้เริ่มกิจกรรม PLC  ในช่วงบ่ายมีการสนทนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งสุนทรียสนทนา การถกเถียง ทั้ง ข้อดีและปัญหา ต้องขอขอบคุณ ปัญหาที่อยู่ในใจหลายๆคน ทำให้เราหาทางออกได้และมองไปในทิศทางเดียวกัน  แม้ว่าจะยังไม่ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็มีกลิ่นของสัญญาณที่ดี ว่ามีบางความคิดเห็นไม่ได้เห็นด้วย แต่เริ่มโน้มเอียง  คงต้องใช้เวลาและความอดทน

                                     ต้องขอบคุณ พิธีชาที่ได้ร่วมทำกับคณะครูวันนี้


วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

29 สิงหาคม 2557

อบรมการวัดผลและประเมินผล

         เป็นการเริ่มต้นที่ดี และมีความหมายที่ สพฐ.จัดให้มีการพัฒนาครูทั้งระบบนเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนโดย ภาคเหนือได้จัดการอบรมขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ ในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยให้ก้าวไกลทัดเทียมกับนานา ประเทศ โดยในวันนี้ คณะทีมวิทยากรได้กล่าวถึงการศึกษาในศตวรรษที่ 21โดยได้ยกตัวอย่างหลายๆโรงเรียนในประเทศไทย อาทิ โรงเรียนสัตยาสัย  โรงเรียนรุ่งอรุณ และโรงเรียนนอกกะลา อีกทั้งยังกล่าวครูใหญ่ วิเชียร ไชยบัง ของเราอีกด้วย


ในปัจจุบันนั้นความรู้มีอยู่มากมาย หลากหลายแห่งอีกทั้งการเข้าถึงก็ง่าย แต่การที่ให้เด็ฏมีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นจะทำให้การศึกษาไทย ล้มเหลวทั้งประเทศ ควรจะมีการปฏิรูปการจัดการศึกษาทั้งระบบ กล่าวคือ

          การเรียนรู้และทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ( 21 century skills) ประกอบด้วย
1.การจัดการเรียนการสอน  โดยยึดว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ ควรส่งเสริมห้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. จัดสาระการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการให้เหมาะสมกับระดับ กล่าวคือ
     1. รู้เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์กับตนเองและสังคม ได้แก่ ครอบบครัว ชุมชน ชาติ สังคมโลก รวมทั้งประวัติศาสตร ความเป็นมาของสังคมไทย
    2. ความรู้และทักษะ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ยั่งยืน
     3. ความรู้เกี่ยวกับ  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การประยกต์ใช้ภูมิปัญญา
     4. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ภาษา เน้นการช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
     5. ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
3. การจัดเนื้อหาสาระ  ให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงภึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
5. จัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6. การจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานระหว่างสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักณะอันพึงประสงค์
7.  จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน อำนวนความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ผู้เรียนผู้สอนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
8. จัดการเรียนรู้ ให้เกิดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีความประสานความร่วมมือกับบิดา มารดาผู้ปกครอง และบุคลากรในชุชม ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียน ตามศักยภาพ
9. จัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละรูปแบบการศึกษา
10.  จัดทำสาระ ของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาชุมชน และสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม โดยต้องมีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันสรรหาภูมิปัญญาต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา และหาวิธีสนับสนุนให้มรการแลกเปลี่ยนการพัฒนาระหว่างชุมชน
12. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ที่มีประสิทธิภาพ และการดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แต่ละระดับการศึกษา
13. พัฒนาขีดความสามารถ นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
14  ปฏิบัติงาน  และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 


วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

28 สิงหาคม 2557

      วันนี้มีโอกาสเข้าร่วมงาน นิทรรศการทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Exhibition academic symposium best practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต2 โดยแต่ละโรงเรียนมีการจัดการนำเสนอที่ดีมาก ทั้งผู้บริหาร  ครู  และศึกษานิเทศ จากการเดินเยี่ยมชม สนทนากับเด็ก ครู และผู้บริหาร และผลงานที่แสดงออกมาอย่างยอดเยี่ยมในงาน  แสดงให้เห็นว่า ครูไทยของเรา และผู้บริหาร ไม่ได้ด้อยเลย  แต่จากการสอบถามนักเรียน ที่นำเสนองาน ความรู้สึกที่ได้รับ รู้สึกว่าสิ่งที่นักเรียนทำยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ คิด และลงมือปฏิบัติด้วยตัวนักเรียนเองซักเท่าไร นักเรียนยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ซักเท่าไร  สิ่งที่นักเรียนทำ ยังเป็นความคิดของผู้ใหญ่  ของครูและทำตามความต้องการของผู้บริหารอยู่ แล้วให้นักเรียนมาเป็นผู้นำเสนอผลงาน โดยการจำและท่องสคริป  ซึ่งดูแล้วยังไม่เป็นไปตามธรรมชาติ หากครูเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด  และการลงมือทำ โดยมีครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ คงแสดงให้เห็นความสามารถทั้งทางด้านความรู้ ด้านทักษะ และกระบวนการ ด้วยความเข้าใจ  ผ่านการคิด การพูด และนำเสนอด้วยความมั่นใจ และชัดเจน  เด็กไทยคงไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างแน่นอน26 สิงหาคม 2557

26  สิงหาคม 2557
อะไรบ้างที่จะนำกลับไปปรับใช้ อย่างไร
@ กิจกรรมจิตศึกษา กิจกรรม Body Scan จะนำกลับไปใช้ เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน เพื่อสอน นำไปใช้กับคณะครูก่อน Plc เพื่อให้ครูได้เข้าใจและนำไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
@ การจัดกิจกรรมการสอน PBL  นำไปใช้สอน ในทุกระดับชั้น ระดมสมองคณะครู ร่วมทำแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกัน
@ เทคนิคการเตรียมความพร้อมให้เด็ก  การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้  การมีน้ำเสียงที่เป็นมิตร ไม่คุกคาม การให้การเสริมแรงทางบวก ถามบ่อยๆ ถึงแม้จะไม่ได้คำตอบที่ถูกต้อง ก็ ควรถามให้เยอะเพื่อกระตุ้นการคิด และการสื่อสาร  การไม่ด่วนสรุปว่าเด็กรู้ไม่รู้ ใจเย็น ควรใช้เวลา กลั่นกรองให้มาก  นำเทคนิคเหล่านี้แลกเปลี่ยนให้คณะครู นำไปใช้จริง
@ วิถีปฏิบัติ ที่ยั่งยืนและสม่ำเสมอ หาคนร่วมแนวคิด ลงมือทำไปพร้อมๆกัน
@ การให้การเสริมแรงทางบวก ให้กำลังใจแก่คณะครู หาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันเมื่อ เกิดปัญหา

สิ่งที่อยากพัฒนาเพิ่มเติม/คำถาม
@ ทักษะการตั้งคำถาม เทคนิคการนำกระบวนการคิด ต่างๆ ลงสู่กิจกรรมการเรียน ในขั้นตอน
 ชง เชื่อม ใช้
@ เทคนิคการนำกิจกรรมแบบ Active learning ลงสู่การใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่มีกระบวนการที่ซับซ้อน และได้ผลจริง
http://youtu.be/I0rDGp8aXcA