เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

4 กันยายน 2557  เป็นครั้งแรกที่ คณะทำงาน เว็บทูไทยมาเยี่ยม หลังจาก กลับมาจากอบรม ดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีเวลาเลย และเป็นโอกาสที่ดีอีกวันนึงที่ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทำงาน คณะครู ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของ คุณครู หลังจากกลับจากการอบรม ยังเป็นกังวลว่าจะพาครูร่วมสร้างวิถีอย่างไร จะเริ่มอย่างไร พยายามหาแนวทาง หาวิธี ซึ่งไม่พ้นต้องเริ่มที่ตนเองก่อน ทำให้เห็น จนเป็นที่เริ่มสงสัยและอยากเรียนรู้ เริ่มถาม สอนเทคนิคให้ครูวันละเล็กละน้อย และนำไปใช้ เริ่มพึงพอใจ เป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้น อาจจะไม่เป็นที่พอใจร้อยเปอร์เซนต์ แต่การอดทนรอเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่และคุ้มค่า (ปลอบใจตนเอง)  หลังจากได้เริ่มกิจกรรม PLC  ในช่วงบ่ายมีการสนทนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งสุนทรียสนทนา การถกเถียง ทั้ง ข้อดีและปัญหา ต้องขอขอบคุณ ปัญหาที่อยู่ในใจหลายๆคน ทำให้เราหาทางออกได้และมองไปในทิศทางเดียวกัน  แม้ว่าจะยังไม่ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็มีกลิ่นของสัญญาณที่ดี ว่ามีบางความคิดเห็นไม่ได้เห็นด้วย แต่เริ่มโน้มเอียง  คงต้องใช้เวลาและความอดทน

                                     ต้องขอบคุณ พิธีชาที่ได้ร่วมทำกับคณะครูวันนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น