เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

กินอยู่ปลอดภัย

หลังจากที่เด็กๆ ได้ไปเรียนรู้จากไร่อัมฤทธิ์ มาแล้ว ได้ข้อสรุปว่า จะปลูกผักบุ้งที่ปลอดภัยเพื่อทำอาหารกินเอง แต่และเด็กๆ ได้เตรียมดินโดยการห่มดินและสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของดิน จึงไม่สามารถ ปลูกผักบุ้งได้ โดยได้ปรึกษาและได้ข้อสรุปว่าจะปลูกตอนเปิดเทอมด้วยระเมื่อปะทะปัญหาด้วยตัวเอง ในการปลูกผักบุ้งสูตร14วัน ด้วยเวลาที่ไม่เพียงพอ เพราะ การห่มดินต้องใช้เวลาในการสังเกต ความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ได้ข้อสรุปว่า  จะสังเกตสภาพดินไปเรื่อยๆ   ก่อน  และพวกเขาก็อดทนรอที่จะปลูกในตอนเปิดเทอมได้ โดยหาทางแก้ปัญหา หาพืชมาปลูกทดแทน ที่สามารถเก็บเกี่ยวก่อนปิดเทอม คือ ต้นอ่อนทานตะวัน จะงอกไม่งอก อร่อยหรือไม่ พวกเขารอคอยด้วยใจจดจ่อ และนี่คือการเรียนรู้ ของพวกเขา ที่ได้คิดเอง วางแผนเอง ทำเอง เข้าใจด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น