เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

8 สิงหาคม 2557


8 สิงหาคม  2557
           กิจกรรมวันนี้ สังเกตวิถีการเข้าแถวหน้าเสา ธงตอนเช้า วันนี้เป็นวันพิเศษ มีพี่ๆกลุ่มศานติ มาแสดงละครเกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออก ในบทละคร เด็กๆได้แสดงถึง ลักษณะอาการของไข้เลือดออกและวิธีป้องกันไข้เลือดออก โดยแต่ละคนได้แสดงบทบาท ของตนเองได้สมจริง และทำให้เพื่อนๆ และคุณครูสนุกสนาน และยังได้ความรู้ อีกด้วยถือเป็นเวทีที่ทำให้เด็กๆ ได้แสดงออกได้เป็นอย่างดี
                หลังจากสังเกต วิธีกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อย ได้เข้าร่วมถอดบทเรียนร่วมกับโรงเรียน  mini  lpmp จากจังหวัดน่าน ยโสธร และ ศรีษะเกษ คณะครู มาร่วมถอดบทเรียน ความงอกงามของการนำ กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ จิตศึกษา และ การเรียนรู้แบบ Pbl ไปใช้ในโรงเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ แต่ละโรงเรียนส่วนใหญ่มีแต่พัฒนาการทางด้านบวก ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนมีความสุขในการเรียน มากขึ้น ครูมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง มีความรับผิดชอบมากขึ้น สนใจใส่ใจ ให้โอกาสเด็กทุกคน ได้ร่วมคิดร่วมเรียนไปพร้อมๆกัน ถึงแม่จะมีอุปสรรคปัญหาบ้างท้อบ้างเหนื่อยบ้าง แต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะเรียนรู้และลงมือทำในสิ่งที่อยู่นอกกรอบ
         ช่วงบ่าย กิจกรรมการส่งสาร โดยครูต๋อย เป็นกิจกรรม ที่มอบหมายหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยสมาชิกในกลุ่ม มีความสามารถแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน คนหนึ่งเป็นคนสั่งการ คนหนึ่งเป็นคนสื่อสาร คนหนึ่งเป็นคนสนับสนุนช่วยตัดสินว่าใช่ หรือไม่ใช่แต่พูด หรือแสดงความคิดเห็นไม่ได้ ทำให้ได้เรียนรู้ เชื่อมโยงไปในการทำงานเปรียบเทียบกับคนในองค์กร ว่าการทำงานในเรื่องของการสื่อสาร และการเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน การวางแผน การเห็นอกเห็นใจกัน การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะนำพาองค์กร
ไปสู่จุดหมายได้สมบูรณ์

        


             หลังจากกิจกรรม ในช่วงบ่ายได้ไปสังเกตการให้ความรู้ โดยมีผู้ปกครอง พ่อของพี่เซน มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถาปนิก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ ถ้าเป็น โรงเรียนอื่นคงคิดว่าไม่จำเป็นหรือ ยังไม่ถึงเวลา แต่ที่โรงเรียนนอกกะลาแห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเวลา เพราะอิสระแห่งการเรียนรู้ เกิดได้ทุกเมื่อ ทุกช่วงเวลาของชีวิต  สิ่งที่ได้จากการถอดบทเรียน จากการแบ่งปัน ประสบการณ์และความรู้สึก ของผู้ปกครองจำนวน 3 ท่าน คือ พ่อโอเปิล พ่อพี่เซน ละพ่อพี่นะโม ทำให้ทราบว่าการที่ผู้ปกครองสู่ลูกมาเรียนที่โรงเรียนลำปลายมาศแห่งนี้  จุดประสงค์หลักเพียงแค่ต้องการให้ลูกกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อยากให้ลูก อยู่ในสังคม ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ไม่จำเป็นจะต้องเก่ง หรือรวย แต่สิ่งที่ผู้ปกครองแต่ละคน เล่าประสบการณ์ ไม่เพียงแค่ลูก ที่มีทักษะในการในการใช้ชีวิต แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้ปกครอง ไปด้วยไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการทำงาน หรือการ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การรู้จักแบ่งปัน การไว้วางใจคนอื่นมากขึ้น ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมด และเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องให้ครูพร่ำสอน  แต่เพียงฝ่ายเดียว เด็ก คงซึมซับและรับรู้ได้ ว่าวิถีชีวิต การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มันเกิดขึ้นได้ ด้วยการเห็น การได้ลงมือทำ และเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นประจำ และอย่างสม่ำเสมอ นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น