เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

13 สิงหาคม 2557สรุปกิจกรรม วันที่ 13  สิงหาคม  2557
           ช่วงเช้าร่วม วิถีเช้า สังเกตกิจกรรมจิตศึกษา  ป.2 โดย ครูเหมียวและครูกลอย เป็นกิจกรรมโยคะ ท่าต่างๆ เช่น แปลงร่างเป็น งูใหญ่ หอยทาก ผีเสื้อ และสัตว์ต่างๆ โดยผ่านการเล่านิทานทำห้พี่ๆ สนุกสนานในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นสอบถามเกี่ยวกับวันหยุด 4 วันที่ผ่านมา เป็นวันอะไร สำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น  หลังจากนั้นทบทวนสิ่งที่อยากเรียนรู้ เกี่ยวกับถั่ว                 สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.
5 โดยโจทย์คณิตศาสตร์ (เรื่องเกี่ยวกับเศษส่วน)  จะเป็นการตั้งคำถามที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเด็ก เช่น
ไข่ไก่
5 ฟอง ราคา 20 บาทคำถามคือ
1.1 ไข่ไก่
4 ฟอง ราคากี่บาท  วิธีคิดคือ
1. 4X4=16          2. 4+4+4+4=16                  3. 20-4=16           

 1.2 ไข่ไก่ 6 ฟองราคากี่บาท วิธีคิดคือ
1. 6x4=24           2.6+6+6+6=24                  
1.3 ไข่ไก่ 1 ฟอง ราคากี่บาท
1.4 มีเงิน
1 บาทซื้อไข่ไก่ได้กี่ฟอง
ซึ่งแต่ละคนมีวิธีคิดที่แตกต่างกัน ทำให้นักเรียนได้ฝึกวิธีการคิดที่หลายหลาย และการแชร์วิธีคิดให้เพื่อนรู้ ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลายหลาย
                โจทย์ น้ำ
6 ขวดราคา 50 บาท
1. น้ำ 1 ขวดราคากี่บาท
2. 1 ซื้อน้ำได้กี่ขวด
3. 25 บาทซื้อน้ำได้กี่ขวด
4. ให้สร้างโจทย์เอง
5. จ่ายเงิน 120 จะซื้อน้ำได้กี่ขวด ซื้อให้เยอะที่สุดให้เหลือเงินทอนน้อยที่สุด
โจทย์สมุด
6 เล่ม ราคา 72 บาท
1. สมุด 12 เล่มราคากี่บาท
2.100 บาทซื้อสมุดได้มากที่สุดกี่เล่ม และเหลือเงินกี่บาท
3.สมุด 1 เล่มราคาเท่าไร
4. 1 บาทซื้อสมุดได้กี่เล่ม
5. 2 บาท ซื้อสมุดได้กี่เล่มสังเกตการสอน ภาษาไทย ป.
4
                ครูยิ้ม ให้เล่าเรื่องความประทับใจในวันหยุด  ชื่นชมเมื่อวันศุกร์ จากนั้นเขียนตามคำบอก  
20 คำ จากหนังสือที่อ่าน แล้วแจกหนังสือให้อ่านแล้วหาคำที่ถูกต้องด้วยตัวเอง  จากนั้นให้เขียนคำถูกด้วยตัวเอง ลงในสมุดแล้ว เขียนอธิบายความหมาย หากรู้แล้วก็เขียน อธิบายได้เลย หากยังไม่รู้ ให้ถาม คุณพ่อคุณแม่หรือ เปิดพจนานุกรม  ส่งกระดาษที่เขียนตามคำบอกให้ครู 
                สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.
3 โดยการสอน จะฝึกวิธีคิดคล้ายกับ ป.5 เริ่มที่ตั้งโจทย์ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น
โจทย์พี่
ป.
3 ทั้งมีกี่คน  มีแขนทั้งหมดกี่แขน 
โจทย์
ราวตากผ้า จำนวน 24 อัน อันละ  5 บาท
1. คิดเป็นจำนวนกี่บาท
2.มีวิธีคิดอย่างไร
3. มีวิธีคิดที่ต่างจากเพื่อนอย่างไร
โจทย์ ผู้ชายป
.3  มี9 คน มีกี่ขา
โจทย์ พี่ป.
3 มีจิ้งหรีด 3 บ่อ บ่อละ 52 ตัว มีจิ้งหรีดกี่ตัว
                คำถามทั้งหมดจะเป็นการสร้างโจทย์ที่ท้าทาย ให้นักเรียนได้คิด ในวิธีที่แตกต่าง กันออกไป ตามวิธีที่ตนเองถนัด ไม่ได้จำกัด ว่าต้องคิด ด้วยวิธีบวกหรือลบเท่านั้น ทำให้เด็กสามารถ เรียนการ บวก ลบ คูณ และหารไป พร้อมๆ กันได้
                

 
 
                       ช่วงบ่ายสังเกต การสอน PBL  ป.6  ป่าโคกหีบ ในวันนี้ ครูให้สรุปปฏิทินการเรียนรู้ โดยให้ ว่าใน 10 สัปดาห์จะเรียนเรื่องอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม และเขียนลงในกระดาษ A3 ซึ่งกระบวนการทั้งหมด ผ่านการระดมความคิดมาจากสัปดาห์ที่แล้ว 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น