เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

24 สิงหาคม 2557

ถอดบทเรียน ครูนี ครูน้ำผึ้ง
     กิจกรรมจิตศึกษา ครูกุ้งทดลองพาคณะครูทำจิตศึกษา ระดับชั้นอนุบาล โดยใช้ถ้วยเทียนส่น้ำ ประกอบการเล่านิทานในเรื่องที่เหมาะกับระดับชั้น อนุบาล เรื่องของการมอบความรัก ให้กับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ ว่าอยากมอบความรักให้กับใคร หลังจากนั้นให้เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิต อยู่ในโรงเรียนลำปลายมาศ ของคณะครูตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ให้แสดงความรู้สึก ว่ารู้สึกอย่างไร ส่งมอบความรักให้แก่กันผ่านคำพูด หรือการกอด การสัมผัสทางกาย ทำให้ครูหลายๆ คนรู้สึกทราบซึ้ง และรู้สึกถึงคุณค่าในการมาใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่   กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสื่อสาร โดยนำ เลโก มาต่อ  2 นั่งหันหลังให้กัน โดยให้ 1 คนพูด และต่อ ให้เพื่อนฟังและทำตาม ตามที่เพื่อนบอก กิจกรรมนี้ ทำให้ได้ฝึกการสื่อสาร  การฟัง  การพูด การจีความ  ความชัดเจนของสาร
             ช่วงบ่าย ถอดบทเรียนกับครูอ้อน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดสัปดาห์ สรุปใจความสำคัญได้ว่า การจะสร้างการศึกษา ให้สำเร็จ ต้องร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งครู ผู้ปกครอง ชุมชน ต้องมีการสื่อสารให้เข้าจนทิศทางเดียวกัน ทำบ่อยๆ สม่ำเสมอ  การลงมือทำ ทำให้ให้เด็กเกิดเรียนรู้ได้มากกว่าการสอน การร่วมใจ การถ่ายทอด สอบถามทุกสุขกัน ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เติมความสุขใจ ให้กันเพื่อสร้างพลังในการทำงานที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น