เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

18 สิงหาคม 2557


สรุปการเรียนรู้  18 สิงหาคม  2557

                กิจกรรมวันนี้สังเกตการณ์ทำจิตศึกษา ชั้น อนุบาล ครูแดงพาน้องอนุบาล สำรวจรอบบริเวณ โรงเรียน ว่ามีผลไม้อะไร กินได้บ้าง ระหว่างทางเจอผลไม้มากมาย ครูถามเด็กๆ ว่าคืออะไร ลักษณะ เป็นอย่างไร รสชาติเป็นอย่างไร ชื่อภาษาไทยว่า อย่างไร ภาษาอีสานว่าอย่างไร ภาษาเขมรว่าอย่างไร  หลังจากเดินไปรอบๆแล้ว ก่อนกลับห้อง ให้เด็กๆ กลับมาอยู่กับตัวเอง โดยเดิน กลับห้อง ทีละคน ขณะเดินไป ให้เปิดพี่หูทั้งสองข้าง เพื่อฟังเสียง พี่ เสียงพี่ลมที่มาทักทายพวกเรา เดินอย่างช้าๆ คนที่น่ารักจะเดินอย่างตั้งใจ โดยที่ครูแดงปล่อยให้เดินกลับห้องทีละคน จนครบ


       เมื่อถึงหน้าห้องเด็กๆ นั่งรอครูเพื่อทำกิจกรรม ครูเตรียมความพร้อม โดยการ ร้องเพลง แมงมุม  กลมและเหลี่ยม พร้อมทำท่าทางประกอบเพลง หลังจากนั้น เล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง โดย จะยังไม่บอกชื่อเรื่อง ให้เด็กๆ ทายว่า เห็นอะไรจากหนังสือเล่มนี้ เด็กๆ ก็ทายด้วยความคิดที่หลากหลาย หลังจากนั้น ครูของคุณสำหรับความคิดเห็นของพี่ๆ ทุกคนแล้วจึงบอกชื่อ นิทาน  ชื่อเรื่องพระจันทร์ อร่อยไหม  และเล่าเรื่องทีละหน้า เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ สัตว์ต่างๆ กับพระจันทร์ ที่อยากจะชิมพระจันทร์ ดู ว่าอร่อยเหมือนกับสิ่งที่ตนเคยกินหรือไม่  แต่ว่าพระจันทร์ อยู่สูงมาก จึงจำเป็นต้องต่อตัว ไปทีละชั้น มีทั้ง เต่า ช้าง ม้าลาย สุนัขจิ้งจอก ยีราฟ ซึ่งขณะที่ครูเล่าเรื่องไป เมื่อไปถึงตอนที่ จะบอกชื่อสัตว์ ครูให้เด็กๆ ทาย ว่าสัตว์ชนิดนี้ คืออะไร โดยให้เด็กๆ ทาย โดยดูจากรูปภาพ  เด็กๆ  สนุกสนาน และเกิดความตื่นเต้น ที่ได้ตอบชื่อสัตว์ ที่ตนเองเห็น ถือเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และมีความสุขสำหรับเด็กๆ  หลังจากจบกิจกรรมเล่านิทาน ครูห้เด็กๆ เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าห้อง พักเหนื่อย ดื่มน้ำ และ เข้าห้อง้ำ ทีละคน โดยมีคุณครู สองคน นั่งรอที่ ประตู เมื่อเด็กๆ คนไหน ส่งสัญญาณเรียบร้อยก่อน ครูจะปล่อยไปทีละคน พร้อมกับไหว้ขอบคุณคุณครูอย่างนอบน้อม เมื่อเดินขึ้นอาคาร ก็ สวัสดีทักทายคุณครู อย่างนอบน้อม อีกครั้ง และ ดื่มน้ำ เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย ไปนอนปลาดาวรอ เพื่อทำกิจกรรม จิตศึกษา           กิจกรรมจิตศึกษาครูก็จะเล่าเรื่อง เปิดเพลงคลอ พร้อมสอดแทรก สิ่งที่ต้องการปลูกฝังนักเรียน ลงในเรื่องเล่า ด้วย ปลุกให้เด็ก นั่งและ ส่งลูกบอลให้ บอกว่าเห็นอะไรจากลูกบอล  เด็กๆ แต่ละคน แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป จากนั้น ให้ส่งความรัก และบอกรักผ่านลูกบอล เด็กๆ อยากจะบอกรักใคร ส่งต่อไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน เมื่อ ส่งบอลครบ คุณครู ขอตัวแทน คนที่น่ารัก เรียบร้อย โดยคุณครูจะเรียกคนที่น่ารักมาทีละคน เพื่อรับความรักจากครู ทีละคนจนครบ เมื่อเด็กๆ กอดคุณครูเสร็จเรียบร้อย ให้ไปนั่งรอเป็นแถวเพื่อทำกิจกรรม ต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น