เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

21 สิงหาคม 2557



กิจกรรม  โยคะ
ชั้น ป.
6
วัสดุ/สื่อ/อุปกรณ์ เพลง พัฒนาคลื่นสมอง
เป้าหมาย ฝึกสติ  ลมหายใจ การควบคุมอารมณ์ได้ดี  การประสานกับความเข้าใจในธรรมชาติ
การดำเนินกิจกรรม
1. เตรียมความพร้อม นั่งเป็นวงกลม เมื่อ พี่ ป.6  พร้อมแล้วนั่งเป็นวงกลมเราจะทำกิจกรรม ร่วมกันที่มีความหมาย เตรียมความพร้อมให้ร่างกาย เพื่อทำกิจกรรมดีๆ ในวันที่มีความหมาย
2. สอบถามความคิดเห็นอย่างไร กับการทำโยคะ มีประโยชน์กับเราอย่างไร
3.
เล่าถึงกิจกรรมโยคะ กิจกรรมโยคะ เป็นกิจกรรม การฝึกโยคะเป็นการดูแลสุขภาพอีกรูปแบบ นอกจากจะเป็นผลดีต่อร่างกายและจิตใจแล้ว ยังมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะต่าง ๆ ที่อยู่ภายในร่างกายอีกด้วย นอกจากนั้นยังช่วยให้ข้อต่อต่าง ๆ ทั่วร่างกายเคลื่อนไหวได้ดี ไม่เกิดการติดขัดสามารถชะลอความเสื่อมของข้อต่อได้ สำหรับด้านจิตใจ การฝึกโยคะช่วยให้ผ่อนคลาย หายเครียด เพราะการปฏิบัติท่าต่าง ๆ จะเน้นการฝึกจิตให้จดจ่อกับการหายใจเข้าออก
4. เริ่มต้นที่ท่า ยืดกล้ามเนื้อส่วนขาและน่อง โดยเหยียดเท้าไปข้างหน้า  ค่อยๆ ก้มตัวลงช้าๆ ให้ลำตัวยืดมากที่ สุด นับ จำนวนห้าลมหายใจ จากนั้น เหยียดขาไปข้างหน้า พับขาเข้าด้านใน 1 ข้าง ก้มตัวยืด ค้างไว้ นับ 5 ลมหายใจ ทำสลับข้างกันทั้ง 2 ข้าง
5.  ต่อด้วยท่าต้นไม้ ยืนขึ้น ยกเท้าซ้าย วางไว้บนขาด้านในของข้อพับเข่าวาดฝ่ามือขึ้นด้านบน ประกบกันสองข้าง ค้างไว้ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆนับ 3 ลมหายใจ
6. นั่งคุกเข่าลง ทำท่าสัญลักษณ์ แห่งโยคะ กำนิ้วมือทั้งสองข้าง จากนั้นวางมือไว้บริเวณเส้นเลือดใหญ่ ที่ขาหนีบก้มตัวลงไป ให้หน้าผากแตะพื้นค้างไว้ 5 ลมหายใจ
7.  ท่ากลับบนลงล่าง  เริ่มด้วยนอนหงาย ยกขาขึ้นช้าๆ ยกลำตัวขึ้น ช้าๆ ใช้มือจับสะโพกไว้ เอียงขาทำมุมประ 70 องศา ค้างไว้ 5 ลมหายใจ กลับอยู่ในท่าเดิมค่อยๆ หย่อนลำตัวลง วางขาลงในแนวราบ นอนท่าศพ พัก สักครู่ แล้วกลับทำท่า อีกครั้งหนึ่ง
บันทึกหลังการจัดกิจกรรม
 เด็กตื่นเต้นกับการทำท่าใหม่ ทำให้อาจมีเสียงดังบ้าง ขาดความสงบ ทำให้ไม่ได้ฝึกสติ  วิธีแก้ไข พาเด็กมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่าการฝึกโยคะ เราจะใช้สมาธิ ในการทำกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกลมหายใจ ห้ร่างกายได้ผ่อนคลาย  จึงทำให้เด็กเห็นคุณค่าและตั้งใจมากยิ่งขึ้น





ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น